Jeg er passioneret psykoterapeut og 5 Rhythms® teacher.

Jeg brænder for at støtte mennesker i at leve livet med saft og kraft.
Jeg har uddannet mig grundigt, og har mange års erfaring i at hjælpe mennesker, til at blive mere tilfredse med sig selv og det liv, de lever.
Jeg er optaget af, hvordan vi kan blive kraftfulde, selvberoende og glade individer. For når vi hviler i os selv og lærer, at være lidt mere venlig med os selv- ja måske ligefrem elske os selv, bliver forholdet til alt omkring os mere harmonisk.
Der er mange veje "hjem"..... det kan være gennem 5 Rytmer®, psykoterapi og BBAT/Basic Body Awareness Therapy (kropsterapi).  Disse metoder giver solid støtte ind i vores individuelle vej mod større frihed til at være den, vi er.

Uddannelser:

Certificeret Women Centered Coach & Facilitator, uddannet i 2020-21 hos Dr. Claire Zammit PhD, USA 

Certificeret psykoterapeut MPF, fra Institut for Gestaltanalyse (Bjødstrup), 2006- 2011 (individuel – par- og gruppeterapeut)

Certificeret 5 Rhythms® lærer i 2008 hos Gabrielle Roth, USA  (se 5rhythms.com)

Autoriseret fysioterapeut i 1994 i Århus

Basic Body Awareness Therapy (BBAT), modul 1 og 2, samt flere fordybelseskurser. (se http://www.bodyawareness.dk/bbat.html)

Metoder

Neuroaffektiv relationsmodel NARM (Laurence Heller)
Gestaltterapi
Kognitiv terapi
Basic Body Awareness Therapy (BBAT)
Objektrelationsteorien (Igra)
Klientcentreret terapi (Carl Rogers)
Eksistentiel terapi (I. Yalom)

Jeg bliver løbende superviseret og efteruddanner mig på kurser i ind- og udland.

Erfaring:

Rådgiver hos Kræftens Bekæmpelse i Århus, siden 2012.
Her laver jeg terapiforløb med sygdomsramte, deres pårørende og efterladte. Sorg, angst, smerter og eksistentielle spørgsmål om meningen med livet, døden, identitet, ensomhed og åndelighed er gennemgående problematikker.

Psykiatrisk hospital Risskov mellem 2013-18. Kropsterapeutisk arbejde med mennesker i krise og med store følelsesmæssige og mentale udfordringer, indlagte og ambulante. (Depression, angst, skizofreni)

Klienter i egen praksis siden 2011. Længerevarende forløb med klienter, der ønsker hjælp til at få et mere tilfredsstillende liv.

5Rhythms® danseforløb - ”Kroppen er min” for kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb i barn- eller ungdommen. I et samarbejde med Christine Centret i Århus. Fortløbende grupper siden 2017

5Rhythms® danseforløb -"Livet efter kræft" - forløb for kvinder, der har overlevet kræft.

5Rhythms® classes og workshops siden 2008

Lidt mere om mig:

Jer er født i 1963 i Aabenraa af en tysk mor og en dansk far. Siden 1985 har jeg boet i Århus.
Min egen personlige udvikling startede for alvor, da jeg i starten af 30'erne oplevede, at livet ikke artede sig, som jeg havde forestillet mig det. Jeg følte mig ensom, havde et meget lavt selvværd og kunne ikke finde ud af det med kærester. Om morgenen  vågnede jeg fuldstændig opspændt omkring hjertet og i maven og følte mig dyb ulykkelig. Udadtil lod jeg, som om alt var godt. Men jeg havde brug for hjælp til at komme videre i livet og fandt en terapeut, der blev min livline i den svære tid.

Langsomt begyndte jeg at lære mine behov at kende og blive mere venlig med mig selv. Jeg begyndte at forstå, hvor meget jeg havde forskanset og beskyttet mig, så livet ikke kunne komme til. Lidt efter lidt kunne jeg åbne mig og lade kærlighed og glæde komme ind i mit liv.
I 1998 stødte jeg på de 5Rytmer® og det blev en åbenbaring. Her var det, jeg havde ledt efter hele mit liv. En danse-paksis, der var  indre-styret, ikke skulle se ud af noget og som satte min sjæl i bevægelse, så den kunne hele. 
Jeg har danset lige siden, er blevet uddannet af Gabrielle Roth, skaberen af 5 Rhythms, i 2008 i USA og er blevet en del af en 'tribe' et verdensomspændende netværk.

Jeg har en daglig meditationspraksis og opsøger løbende læremestre, der inspirerer mig og øger min indsigt i mig selv og universets love.

Feedback

“I wanted to tell you how much I appreciated your mindful, dedicated, and super focused teaching! It has been a while since I experienced a complete 5 rhythms class and being in the presence of your amazing energy and guidance really filled me up with a nice push that I was needing!“

– efter en waves aften

”Jeg er glad for, at du er så klar og sikker i din guidning”

– efter en workshop

”I really appreciate the way you have such a grounded and what seemed to me, psychology oriented guidance, to accompany the movement and the dance!
Furthermore, the way you were able to connect every movement and exercise to the mind and psyche was a truly powerful way for me to make this shift.”

– efter en workshop