Få et boost i din 5Rhythms dansepraksis og din personlige udvikling.

Én til én session med dig i fokus.

Du bestemmer, hvad sessionen skal handle om. Jeg bidrager med mit kærlige og analytiske blik og guider dig i retning af det, du ønsker dig mere af.

De besværligheder, vi oplever i livet, afspejler sig i vores kropssprog og i dansen. Du fortæller med hele dit væsen, hvad dine styrker og dine svagheder er. Jeg er trænet i at analysere og forstå dine bevægelser, udfra den helhed du er, og faciliterer med indsigt og nænsomhed mod større selvforståelse.

Vi bruger kvaliteterne i de 5 rytmer flowing- staccato- chaos- lyrical -stillness til at arbejde med det, du har et ønske om at udvikle.

Det kan f. eks. være et ønske om at være mere tillidsfuld og en længsel efter at slippe et stort indre pres.

- Eller et ønske om at centrere sig og sætte grænser.
- Eller en længsel efter at føle sig fri og let om hjertet, frem for fyldt med bekymringer og angst.

Du ved det bedst selv.

Kontakt mig, hvis du har lyst til at høre mere eller booke en session.

When your soul is in charge, your life becomes a love story... a love story between you and yourself, between you and everybody else, and between you and the divine.

Gabrielle Roth