SUMMER DANCE

5 RHYTHMS DANCE WORKSHOP – Exploring Pleasure, Peace and Possibilities

For ENGLISH please see below

Tirsdag d. 16. juli kl. 13 – lørdag d. 20. juli kl 15.00

Kursuscenter Marielund
Vestermarksvej 3, Sdr. Vissing
8740 Brædstrup

Workshoppen vil forbinde os med vores egen dybe natur i Søhøjlandets smukke natur omkring os.
Vi danser morgen og aften og du får muligheden for at hengive dig til 5 dages 5 Rhythms, med den åbning af kroppen, hjertet og sindet, der er muligt i disse rammer.
Vi vil invitere Nydelse, Fred & Muligheder og danse med alt det, der viser sig og vil bevæges.

De 5Rytmer® vil danne rammen om 5 dage/ 4 overnatninger, hvor vi vil bevæge os gennem bølgerne af dansende energi og frisætte livskraften, så vi kan blive frie, bevidste mennesker, der trives i livet.

Der kræves ingen tidligere erfaring for at deltage.

Alle er velkomne

Kursuscenter Marielund er et smukt lille center i
Søhøjlandet, med plads til ca 20 mennesker.
Stedet er præget af gode materialer, en Zen-stemning, højt til loftet, renhed,
gulvvarme og en smuk lys dansesal med trægulv.

Mellem sessionerne er der tid til at bevæge sig i det smukke Søhøjland, vi er omgivet af.
Her finder du nogle af Danmarks reneste badesøer, dybe skove og højeste bakker.
Eller du kan hvile, reflektere og nyde en kop te på terrassen eller den store naturgrund, Marielund er omgivet af.

Inkluderet i prisen:

4 overnatninger i dobbeltværelser eller telt med delt toilet/bad.
Medbring selv håndklæder & sengelinned (kan tilkøbes for 100 kr.)

*Ved ikke fuld booket retreat er der mulighed for enkeltværelse for et tillæg på 1000 kr.
Værelserne tildeles efter først til mølle princippet.

Du kan vælge at overnatte i telt/ Camper, hvis du foretrækker dette, fremfor at dele et værelse. Prisen er den samme som overnatning på dobbeltværelse.

Alle måltider (Maden er vegetarisk og økologisk)
Te/kaffe ad libitum
Snacks
5Rhythms dansesessioner

Kørsel:
Da der ikke er offentlig transport til retreat-centret Marielund, formidler jeg gerne samkørsel.
Skriv derfor gerne til kontakt@lailanissen.dk
hvis du har plads i bilen, eller har brug for et lift, og hvorfra du kommer.

Fællesskabets tjanser:
For at skabe en god sammenhængskraft og holde prisen nede,
får alle deltagere en daglig opgave med at anrette maden (efter anvisning) og
at rydde op efter et måltid.

Din betaling:
4595 kr hvis betalt senest lørdag d. 1. juni 2024
Herefter 5195 kr.
Det er muligt at betale i rater efter aftale. Kontakt Laila.

Tilmelding:
Skriv til kontakt@lailanissen.dk og indbetal beløbet på konto 5381-000248265

 

BETINGELSER

I tilfælde af afbud indtil senest 14 dage før retreat-start (02.07.24) tilbagebetales
det indbetalte beløb minus et administrationsgebyr på 500 kr.

Ved afbud senere end 14 dage før retreat-start (02.07.24), refunderes det
indbetalte beløb ikke. Pladsen kan dog gives til en anden. Giv i så fald besked
på kontakt@lailanissen.dk.

Måtte det uventede ske, at retreatet aflyses af Laila W. Nissen
tilbagebetales det fulde indbetalte beløb.

Tilmelding er først gældende ved indbetaling af kursusbeløbet.

Deltagelse på retreatet er på eget ansvar, hvad angår både ophold og
undervisning. Laila W. Nissen fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med
sygdom, skader m.m.. Deltagerne rådes til at tegne rejse- og ulykkesforsikring.

Der tages forbehold for fejl og ændringer.

English Version

5 RHYTHMS DANCE WORKSHOP – Exploring Pleasure, Peace and Possibilities

From Tuesday 16 July at 1pm – Saturday 20 July at 3pm

Kursuscenter Marielund
Vestermarksvej 3, Sdr. Vissing
8740 Brædstrup

The workshop will connect us with our own true nature in the beautiful nature of the Søhøjlandet around us.
We dance morning and evening and you will get the opportunity to indulge yourself in 5 days of 5 Rhythms, with the opening of the body, heart and mind that is possible in these settings.

We will invite Pleasure, Peace & Possibilities and dance with everything that shows up and wants to be moved.

The 5Rhythms® will form the framework for 5 days/ 4 nights, where we will move through the waves of dancing energy and release the life force, so that we can become free, conscious people who thrive in life.

No previous experience is required to participate.

Everyone is welcome

Kursuscenter Marielund is a beautiful small center in Søhøjlandet, with space for about 20 people.

The place is characterized by good materials, a Zen atmosphere, high ceilings, cleanliness, underfloor heating and a beautiful bright dance hall with a wooden floor.

Between sessions there is time to move in the beautiful countryside, which we are surrounded by. 
Here you will find some of Denmark’s cleanest bathing lakes, deep forests and highest hills.
Or you can rest, reflect and enjoy a cup of tea on the terrace or the large natural plot that Marielund is surrounded by.

Included in the price:

4 nights in double rooms with shared toilet/bathroom.
Bring your own towels & bed linen (can be purchased additionally for DKK 100/ Euro 15)

*If the retreat is not fully booked, there is the option of a single room for a supplement of DKK 1000//
150 Euros.
Rooms are allocated on a first-come, first-served basis.

You can choose to stay in a tent/camper if you prefer this, rather than sharing a room. The price is the same as accommodation in a double room.

All meals (The food is vegetarian and organic)
Tea/coffee ad libitum
Snacks
5Rhythm’s dance sessions

How to get there:

As there is no public transport to the retreat center Marielund, I am happy to arrange carpooling.

Please write to kontakt@lailanissen.dk if you have room in the car, or need a lift, and where you are coming from.

Community services:

In order to create good cohesion and keep the price down, all participants are given a daily task of preparing the food (according to instructions) and to clean up after a meal.

Your payment:

Euro 630//DKK 4595 if paid no later than Saturday 1 June 2024

After the 1st of June Euro 712// DKK 5195.

It is possible to pay in installments by agreement. Contact Laila.

Registration: Write to kontakt@lailanissen.dk and pay the amount to account

Arbejdernes Landsbank
5381-0000248265
IBAN DK0953810000248265
SWIFT ALBADKKK

CONDITIONS

In the event of cancellation up to 14 days before the start of the retreat at the latest (02.07.24), the amount paid will be refunded minus an administration fee of DKK 500.

In case of cancellation later than 14 days before the start of the retreat (02.07.24), the amount paid will not be refunded. However, the place can be given to someone else. In that case, notify kontakt@lailanissen.dk.

Should the unexpected happen that the retreat is canceled by Laila W. Nissen, the full amount paid will be refunded.

Registration is only valid upon payment of the course fee.

Participation in the retreat is at your own risk, in terms of both accommodation and teaching. Laila W. Nissen disclaims any liability in connection with illness, injuries, etc. Participants are advised to take out travel and accident insurance.

Errors and changes are reserved.

The Dancespace

all rooms are with 2 single beds.

 

 

Dato

16 - 20 jul 2024
Ongoing...

Tid

All Day

Adresse

Marielund Kursuscenter
Vestermarksvej 4, Sdr. Vissing, 8740 Brædstrup
Kategori
Laila Wodtke Nissen - Århus C - Tlf. 22 25 42 43 - kontakt@lailanissen.dk

Copyright © Laila Wodtke Nissen - 2018