ROOTS & WINGS

5 Rhythms Weekend Workshop fredag d. 23. – 25. september i Sandvig, Bornholm
(in English below)

Som mennesker bevæger vi os…….
Mellem jorden under os og himlen over os.
Mellem tyngdekraft og opdrift.
Mellem krop og ånd.
Mellem rødder og vinger.
Mellem bevægelse og pauser.
I rytmer – i bølger – i energi.
I denne workshop vil vi udforske og danse med rytmerne og energierne i os. Lade livet strømme igennem os og frisætte energien, hvor den måtte være fastlåst i os.
Vi vil nære og fordybe nærværet i kroppen, åbne hjertet og bevæge psyken, så vores væsens sande natur kan flyve frit.
Gabrielle Roths 5 RHYTHMS® er en frit improviserende danse-meditation, der er bygget op over 5 bevægekvaliteter:
Flowing – fødder/jord/cirkulære bevægelser
staccato – bækken/ild/linjer & retning
chaos – hoved/vand/ slippe form
lyrical – hjertet + arme/ luft/ kreativ forbundethed
Stillness – åndedræt/ æter/ at blive Ét.
Tilsammen danner rytmerne en bølge, en organisk måde at skabe og bevæge sig på. Der er ingen faste trin, men du bliver inviteret til at åbne dig og udforske nye muligheder for, hvordan din krop, dit hjerte og dit sind kan bevæge sig og skabe forvandling.
Vi danser til spændende og alsidig musik, der understøtter og inspirerer.
Alle voksne, der er nysgerrige efter at sætte krop, hjerte, sjæl og sind i bevægelse kan deltage.
Pris: 1550 kr., hvis betalt senest torsdag 8. september 22. Herefter 1850 kr.
*Du kan danse med fredag aften, uden at deltage i hele workshoppen. Prisen er 250 kr.

Tilmelding: kontakt@lailanissen.dk

Det praktiske:
Sted: Cirkus Stjerneskud, Sandvig, Bornholm
Fredag 23. sept. kl 18.30 til 21.30 (inkl. åben aften)
Lørdag 24. sept kl 10.30 til 17.00
Søndag 25. sept kl 10.30 til 16.30
For evt. overnatning på Bornholm:
A- Du kan overnatte i Cirkusbygningen med betaling af ca. 150 kr pr nat. Medbring selv underlag etc.
B- DanHostel Sandvig ligger lige over for Cirkusbygningen og har værelser i alle størrelser og prislag.
C- Pensioner og Hoteller i alle prisklasser findes lige rundt om hjørnet fra dansesalen.
D- privat indkvartering hos andre danser kan formidles. Kontakt Laila
 E- Airbnb eller slå dig sammen med 3 andre dansere og lej et sommerhus. Kontakt formidles. Kontakt Laila
Tilmelding til workshoppen skriv til kontakt@lailanissen.dk
Tilmelding til fredag aften er muligt, men ikke nødvendigt. Du kan møde op og betale ved indgangen med mobilepay eller kontant.
 

English version

5 Rhythms Weekend Workshop Friday 23 -25 September in Sandvig, Bornholm

As humans we move …….
Between the earth below us and the sky above us.
Between gravity and buoyancy.
Between body and spirit.
Between roots and wings.
Between movement and pauses.
In rhythms – in waves – in energy.
In this workshop we will explore and dance with the rhythms and energies within us. Let life flow through us and release the energy wherever it may be stuck in us.
We will nurture and immerse the presence in the body, open the heart and move the psyche so that the true nature of our being can fly freely.

Gabrielle Roth’s 5 RHYTHMS® is a free improvisational dance meditation built on 5 movement qualities:
Flowing – feet / ground / circular motions
staccato – pelvis / fire / lines & direction
chaos – head / water / letting go of control
lyrical – the heart + arms / air / creative connectedness
Stillness – breathing / ether / becoming One.
Together, the rhythms form a wave, an organic way of creating and moving.
There are no right steps, but you are invited to open up and explore new possibilities for how your body, your heart and your mind can move and transformation.
We dance to exciting and versatile music that supports and inspires.
All adults who are curious to set body, heart, soul and mind in motion can participate.
Price: DKK 1550, if paid no later than Thursday 8 September 22. Thereafter DKK 1850.

You can dance Friday night, without attending the entire workshop. The price is DKK 250.
Registration: kontakt@lailanissen.dk
The practical:
Venue: Cirkus Stjerneskud, Sandvig, Bornholm
Friday, Sept. 23 at 6:30 to 9:30 p.m.
Saturday, Sept. 24 at 10:30 a.m. to 5 p.m.
Sunday, Sept. 25 at 10:30 a.m. to 4:30 p.m.

For accommodation on Bornholm:
A- You can stay overnight in the venue with payment of approx. DDK 150 per night. Bring your own sleeping gear etc.
B- DanHostel Sandvig is located directly opposite the venue and has rooms of all sizes and price ranges.
C- Pensions and Hotels in all price ranges are just around the corner from the venue.
D- Private accommodation with other dancers can be arranged. Contact Laila
E- Airbnb or join forces with 3 other dancers and rent a cottage. Contact is conveyed. Contact Laila

Registration for the workshop write to kontakt@lailanissen.dk
Registration for Friday night is possible, but not necessary. You can show up and pay at the entrance with mobilepay or cash.


Dato

23 - 25 sep 2022
Expired!

Tid

All Day

Adresse

Cirkus Stjerneskud, Sandvig, Bornholm
Cirkus Stjerneskud, Sandvig, Bornholm
Kategori
Laila Wodtke Nissen - Århus C - Tlf. 22 25 42 43 - kontakt@lailanissen.dk

Copyright © Laila Wodtke Nissen - 2018