Embodied Being

5RHYTHMS® Summer WORKSHOP 4. -6- July 2022

3 dage  til at danse, fordybe dig, skabe bevægelse og tanke op.

(for English see below)
Det er afgørende for os som mennesker at blive embodied- dvs leve gennem kroppen- og have en følelse af, hvem vi er i vores krop, for at kunne håndtere udfordringerne i nutidens verden.
I disse frygtfremkaldende tider kan vi blive hvirvlet rundt af andre menneskers behov, frygt, traumer og forvirring, hvis vi ikke ved, hvordan vi skal falde ind i vores egen stille stabilitet, og hvordan vi kan hvile inde i stilheden af, hvem vi er.
Vi har brug for at vide, hvordan vi får adgang til alle vores ressourcer: hvordan vi er groundede, centrerede og trækker på vores instinktive viden.
Vi har brug for alle vores kapaciteter, så vi kan træffe de rigtige beslutninger i vores liv ud fra integritet, med intelligens, kreativitet og visdom.
Med 5Rhythms-dansen som vores praksis, vil vi forankre, hvem vi er i vores krop og styrke vores kropslige væren.
Vi vil åbne indtil ressourcerne i os ved at danse, hvile, reflektere, i stilhed, i bevægelse, i naturen, i godt selskab og med nærende mad.

Tilmelding til kontakt@lailanissen.dk

Det praktiske:
Dansesalen
Efterskolen for Scenekunst
Starupvej 20
8340 Malling
Fra mandag d. 4. juli – onsdag 6. juli
Vi danser fra kl 10.00 -16.30 alle dage.
Pris: 1995 kr hvis betalt senest 25. juni. Herefter 2295 kr.
Du kan købe gode salater og sandwich i Brugsen, lige overfor skolen. Eller medbring selv frokosten.
Der vil være te og kiks til de små pauser.
Tilmelding til kontakt@lailanissen.dk
Afbudsregler:
Beløbet refunderes indtil 14 dage fra startdato, dog fratrukket 400 kr for administration. Ved framelding op til 7 dage inden kursusstart refunderes halvdelen af beløbet. Herefter refunderes beløbet ikke. Pladsen kan gives videre til en anden.
In English:
It is vital for us as humans to become embodied and have a sense of who we are in our body, to be able to handle the challenges of today´s world.
In these fear-inducing times we can get swirled around by other people´s needs, fears, trauma and confusion, if we don´t know how to drop inside our own quiet steadiness and how to rest inside of the stillness of who we are.
We need to know how to access all of our resources: how to be grounded, centered and draw on our instinctual knowing.
We need all our capacities so that we can make the right decisions in our life from integrity, with intelligence, creativity and wisdom.
With the 5Rhythms dance as our practice, we will anchor who we are in our body and strengthen our embodied being.

We will resource ourselves with dancing, resting, reflecting, in stillness and in movement.

Registration to kontakt@lailanissen.dk

The practical:
Monday July 4 til Wednesday July 6
Everyday from 10.00am til 4.30pm
Public transport available.
Venue:
Dansesalen
Efterskolen for Scenekunst
Starupvej 20
8340 Malling
Price: 1995 kr Early Bird until June 25. After June 25: 2295 kr.
Cancellation policy:
The amount is refundable until 14 days before the start date, however,  DKK 400 for administration will be withheld. If you cancel up to 7 days before the start of the retreat, half of the amount will be refunded. Thereafter, the amount will not be refunded. The space can be passed on to someone else.

Registration: kontakt@lailanissen.dk

 
 
 

Dato

04 - 06 jul 2022

Adresse

Efterskolen for Scenekunst
Malling
Kategori
Laila Wodtke Nissen - Århus C - Tlf. 22 25 42 43 - kontakt@lailanissen.dk

Copyright © Laila Wodtke Nissen - 2018