BodyPrayers Århus

5 Rhythms Weekend Workshop fredag d. 14. – søndag d. 16. oktober i Århus C
(in English below)
I denne 5Rhythms workshop bliver du inviteret til at lade din krop og sjæl udtrykke sig, mens du lærer virkelig at lytte til kroppen og erfare, hvem du er på den mest direkte og intime måde.
Kroppen er porten ind til hele vores psyke – vores indre landskaber, der fortæller os, hvad der er sandt for os og hvad der betyder noget for, at vi virkelig trives.
Gennem kroppen kan vi forbinde os med vores dybeste væren, stærkeste kraft og vilde natur.
Her kan vi møde og rumme vores sårbarhed, glæde, kærlighed og medfølelse. Vi kan træde ind i vores indre verden, som omfatter vores følelser, vores tanker, vores drømme og vores realiteter.
Gennem dansen bliver vi fortrolige med de budskaber og historier vi bærer i vores skuldre, i vores hofter, mellem vores ben og under vores arme.
Jo mere vi lytter og relaterer til os selv og værdsætter kroppen som templet for vores sjæl, jo mere kan livet udfolde sig for os.
Vores bønner kan først blive hørt, når vi beder med kroppen.
Det praktiske:
Sted: Teaterskolen Move n’ Act, Grønnegade 93E, Århus C
Fredag 14. okt.  kl 19.00 til 21.30
Lørdag 15. okt. kl 10.30 til 17.00
Søndag 16. okt. kl 10.30 til 16.30
Pris 1550 kr, hvis betalt senest mandag d. 26. sept 2022. Herefter er prisen 1900 kr.
Fredag aften er åben for alle, men workshoppen starter fredag.
Ønsker du blot at deltage fredag aften er prisen som altid 200 kr.
Tilmelding til workshoppen skriv til kontakt@lailanissen.dk
Tilmelding til fredag aften er muligt, men ikke nødvendigt. Du kan møde op og betale ved indgangen med mobilepay eller kontant.
 

English version

5 Rhythms Weekend Workshop Friday 14.- to sunday 16. october i Move n’ Act, Grønnegade 93E, Århus C
In this 5Rhythms workshop you will be invited to let your body and soul express itself, while you really learn to listen to the body and experience who you are in the most direct and intimate way.
The body is the gateway to our whole psyche – our inner landscapes, which tell us what is true for us and what matters to us to truly thrive.
Through the body we can connect with our deepest being, strongest force and wild nature.
Here we can meet and accommodate our vulnerability, joy, love and compassion. We can step into our inner world, which includes our emotions, our thoughts, our dreams and our realities.
Through dance, we become familiar with the messages and stories we carry in our shoulders, in our hips, between our legs and under our arms.
The more we listen and relate to ourselves and value the body as the temple of our soul, the more life can unfold for us.
Our prayers can only be heard when we pray with the body.
The practical:
Venue: Theatreschool Move n’ Act, Grønnegade 93E, Århus C
Accomodation: Can be appointed. Please let Laila know.

Friday 14. oct at 7.00pm to 9.30pm
Saturday, 15. oct at 10:30 a.m. to 5 p.m.
Sunday, 16. oct, at 10:30 a.m. to 4:30 p.m.

Price DKK 1,550, if paid no later than Monday 26. sept. 2022. Thereafter, the price is DKK 1,900.
Friday night is an open class that you may attend without attending the entire workshop.
Price for Friday only: DKK 200.
The workshop begins friday evening.
Registration for the workshop write to kontakt@lailanissen.dk
Registration for Friday night is possible, but not necessary. You can show up and pay at the entrance with mobilepay or cash.

Dato

14 - 16 okt 2022

Tid

All Day

Adresse

Move´n Act
Grønnegade, 8000 Århus C
Kategori
Laila Wodtke Nissen - Århus C - Tlf. 22 25 42 43 - kontakt@lailanissen.dk

Copyright © Laila Wodtke Nissen - 2018